Project progress at Noibai

6/21/2016 7:53:50 PM
Ground breaking on May 27, 2016
Completion and Operation in March 2017

About Us

HOT NEWS

VINACS VINH DỰ ĐÓN NHẬN “ CÚ ĐÚP” DANH HỆU “BEST GLOBAL NETWORK CATERER” VÀ “BEST CATERER IN ASIA PACIFIC” DO QATAR AIRWAYS TRAO TẶNG

Ngày 10/04/2019, VINACS đã vinh dự đón nhận cú đúp danh hiệu “Công ty cung ứng suất ăn xuất sắc nhất thế giới” và “Công ty cung ứng suất ăn tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” năm 2018 do Hãng hàng không 5 sao Qatar Airways hàng đầu thế giới trao tặng.

WELCOME NEW SPRING, VINACS WELCOME BAMBOO AIRWAYS

VINACS AT HAN

VINACS AT HPH

VINACS AT DAD

VINACS AT CXR

VINACS AT PQC

VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC.
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - CAT BI BRANCH
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - DA NANG BRANCH
VINACS CAM RANH AIR CATERING SERVICES 
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - PHU QUOC BRANCH
Noibai International Airport, Phu Minh, Soc Son, Hanoi, Vietnam
Cat Bi International Airport, Hai An, Hai Phong, Vietnam
Da Nang international Airport, Hai Chau, Da Nang, Viet Nam Cam Ranh international Airport, Cam Nghia, Cam Ranh, Khanh Hoa, Vietnam
Phu Quoc International Airport, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
+84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88
+84 (0) 888 29 85 85 +84 (0) 888 39 85 85 +84 (0) 888 29 85 85 +84 (0) 888 91 85 85 +84 (0) 888 92 85 85
+84 (24) 3885 3885 +84 (24) 3885 3885 +84 (24) 3885 3885 +84 (258) 397 00 66 88 +84 (24) 3885 3885
info@vinacs.vn info@vinacs.vn info@vinacs.vn info.cxr@vinacs.vn info@vinacs.vn
marketing@vinacs.vn marketing@vinacs.vn marketing@vinacs.vn marketing.cxr@vinacs.vn marketing@vinacs.vn
www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn
© Copyright 2016 VINACS. All rights reserved.