RECRUITMENT PLANS

6/8/2016 12:12:29 AM

 Tuyển dụng tháng 8 tại VINACS Nội Bài (Nhận hồ sơ từ 01/08/2018-15/08/2018) 


 Tuyển dụng tháng 12 tại VINACS Nội Bài (Nhận hồ sơ từ 25/12/2017-10/01/2018)


 Tuyển dụng tháng 12 tại VINACS Cam Ranh (Nhận hồ sơ từ 25/12/2017-10/01/2018)

Chức danh KẾ TOÁN TỔNG HỢP  tại VINACS NỘI BÀI (Nhận hồ sơ từ 30/08/2017-15/09/2017)

Chức danh Chuyên viên Marketing tại VINACS NỘI BÀI (Nhận hồ sơ từ 30/08/2017-15/09/2017)  

Chức danh KẾ TOÁN TRƯỞNG tại VINACS CAM RANH (Nhận hồ sơ từ 05/08/2017 - 20/08/2017)

About Us

HOT NEWS

Hợp tác toàn diện giữa VINACS và VIETJET AIR

VINACS chính thức cung cấp suất ăn, dịch vụ cho các chuyến bay đầu tiên của VIETJET, chính thức đánh dấu thời điểm VIETJET trở thành khách hàng của VINACS tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài...

ALBUM GRAND OPENING VINACS CAM RANH

VINACS AT HAN

VINACS AT HPH

VINACS AT DAD

VINACS AT CXR

VINACS AT PQC

VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC.
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - CAT BI BRANCH
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - DA NANG BRANCH
VINACS CAM RANH AIR CATERING SERVICES 
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - PHU QUOC BRANCH
Noibai International Airport, Phu Minh, Soc Son, Hanoi, Vietnam
Cat Bi International Airport, Hai An, Hai Phong, Vietnam
Da Nang international Airport, Hai Chau, Da Nang, Viet Nam Cam Ranh international Airport, Cam Nghia, Cam Ranh, Khanh Hoa, Vietnam
Phu Quoc International Airport, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
+84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88
+84 (0) 888 29 85 85 +84 (0) 888 39 85 85 +84 (0) 888 29 85 85 +84 (0) 888 91 85 85 +84 (0) 888 92 85 85
+84 (24) 3885 3885 +84 (24) 3885 3885 +84 (24) 3885 3885 +84 (258) 397 00 66 88 +84 (24) 3885 3885
info@vinacs.vn info@vinacs.vn info@vinacs.vn info.cxr@vinacs.vn info@vinacs.vn
marketing@vinacs.vn marketing@vinacs.vn marketing@vinacs.vn marketing.cxr@vinacs.vn marketing@vinacs.vn
www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn
© Copyright 2016 VINACS. All rights reserved.