VINACS HORNORED TO ACHIEVE A BRACE OF TITLES “BEST GLOBAL NETWORK CATERER” AND “BEST CATERER IN ASIA PACIFIC” AWARDED BY QATAR AIRWAYS

On 10th April, 2019 VINACS is honored to receive a brace of tittles “BEST GLOBAL NETWORK CATERER 2018” and “BEST CATERER IN ASIA PACIFIC” of 2018 awarded by one of the top five - star airline – Qatar Airways.

VINACS WELCOME THE NATIONAL FLAG CARRIER OF PHILIPPINES

Continuing successes in 2019, VINACS warmly welcome new airline customer, Philippine Airlines, a 4-star Airline Skytrax Rating. This event continuously marked a significant development of VINACS from the beginning of 2019.

HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA VINACS VÀ VIETJET AIR

VIETJET trở thành khách hàng của VINACS tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đây là sự kiện hợp tác toàn diện trên các Cảng hàng không tại Việt Nam giữa VIETJET và VINACS: tại Nội Bài, Cát Bi, Cam Ranh, Phú Quốc

WELCOME NEW SPRING, VINACS WELCOME BAMBOO AIRWAYS

VINACS continuously receive good news from customers in Vietnam as VINACS officially cooperate and provide catering services to the new generation airline of Vietnam – Bamboo Airways...

GIẢI THƯỞNG GIÀNH CHO SỰ XUẤT SẮC - DẤU MỐC MỚI CỦA VINACS.

Công ty cổ phần dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS) vinh dự đón nhận danh hiệu, cúp vàng và giải thưởng đặc biệt dành cho công ty suất ăn hàng không thực hiện xuất sắc tiêu chuẩn Halal và tiêu chuẩn vệ sinh...

VIEW MORE

HOT NEWS

VINACS HORNORED TO ACHIEVE A BRACE OF TITLES “BEST GLOBAL NETWORK CATERER” AND “BEST CATERER IN ASIA PACIFIC” AWARDED BY QATAR AIRWAYS

On 10th April, 2019 VINACS is honored to receive a brace of tittles “BEST GLOBAL NETWORK CATERER 2018” and “BEST CATERER IN ASIA PACIFIC” of 2018 awarded by one of the top five - star airline – Qatar Airways.

WELCOME NEW SPRING, VINACS WELCOME BAMBOO AIRWAYS

About Us

VINACS AT HAN

VINACS AT HPH

VINACS AT DAD

VINACS AT CXR

VINACS AT PQC

VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC.
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - CAT BI BRANCH
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - DA NANG BRANCH
VINACS CAM RANH AIR CATERING SERVICES 
VIETNAM AIR CATERING SERVICES JSC. - PHU QUOC BRANCH
Noibai International Airport, Phu Minh, Soc Son, Hanoi, Vietnam
Cat Bi International Airport, Hai An, Hai Phong, Vietnam
Da Nang international Airport, Hai Chau, Da Nang, Viet Nam Cam Ranh international Airport, Cam Nghia, Cam Ranh, Khanh Hoa, Vietnam
Phu Quoc International Airport, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
+84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88 +84 (0) 8888 069 88
+84 (0) 888 29 85 85 +84 (0) 888 39 85 85 +84 (0) 888 29 85 85 +84 (0) 888 91 85 85 +84 (0) 888 92 85 85
+84 (24) 3885 3885 +84 (24) 3885 3885 +84 (24) 3885 3885 +84 (258) 397 00 66 88 +84 (24) 3885 3885
info@vinacs.vn info@vinacs.vn info@vinacs.vn info.cxr@vinacs.vn info@vinacs.vn
marketing@vinacs.vn marketing@vinacs.vn marketing@vinacs.vn marketing.cxr@vinacs.vn marketing@vinacs.vn
www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn www.vinacs.vn
© Copyright 2016 VINACS. All rights reserved.